: : צרו קשר : :
: : English : :

אודות קיבוץ תמוז : : ארגונים שותפים : : מוזמנים להצטרף

מסמכים להורדה


 מסמכים להורדה 
קיבוץ תמוז – איך נולד הרעיון וכיצד הוא מתממש - מאת אודי מנור

הרעיון והתפתחותו, אורחות חיים, משמעות המעבר למגורי הקבע, יחסו של הממסד, המקומי והארצי, תאור פיזי של המבנה והשטח, סיכום.

הערך "קיבוץ עירוני" מתוך לקסיקון הקיבוץ - מאת אודי מנור

Kibbutz Tamuz
From: The Kibbutz – Awakening from Utopia
By: Daniel Gavron
Rowman & Littlefield - 2000


עודכן לאחרונה ב 28/5/2005