• שנת הקמת הקבוצה: 2002
  • מספר חברי הקבוצה: 9 משפחות
  • מספר הילדים אם יש: 8 בשעת כתיבת שורות אלה…
  • מטרת הקבוצה: חיזוק הציונות הדתית ביהוד.
  • תחומי עיסוק פרנסה והתנדבות: חברי הקבוצה עוסקים במגוון עיסוקים – סטודנטים, אנשי קבע, אנשי חינוך פורמאלי ובלתי פורמאלי, עבודה סוציאלית, עובדי מדינה וכו'.

ההתנדבות ממוקדת בעשייה קהילתית, חברתית ותורנית בעיר – עבודה עם בני נוער,  בתי הספר, תנועת בני עקיבא וכד'.

  • קוים מאפיינים של הקבוצה: משפחות מרקע דתי לאומי התורמות לסביבה במגוון תחומים.
  • האם שותפים כלכלית: לא
  • שאיפות לעתיד הקרוב: המשך פיתוח הקהילה, קליטת משפחות נוספות והקמת פרויקטים נוספים לצורך חיזוק קהילה הציונית דתית בעיר.
  • איש קשר: יאיר גבלינגר 052-3662783    yairgab@gmail.com