• מקום מגורים:חדרה
  • שנת הקמת הקבוצה: 2006
  • מספר חברי הקבוצה: 8
  • מספר הילדים אם יש: אין
  • קבוצה מתנועת הבונים דרור: חברי הקבוצה מארה"ב, אוסטרליה, מקסיקו וישראל.
  • איש קשר מאורי: mauri@habonimdror.org.il טלפון: 054-9732485    
  •