• שנת הקמת הקבוצה: 2007
  • מספר חברי הקבוצה: 7
  • קוים מאפיינים של הקבוצה: קבוצה השיכת לתנועת הבונים דרור.