• מקום מגורים: ת"א
  • שנת הקמת הקבוצה: בתחילת 2010
  • מספר חברי הקבוצה: כרגע 6, עוד חודש 4, שואפים להגיע ל-8
  • מספר ילדים: 0
  • תחומי עיסוק, פרנסה, והתנדבות: חלק מאיתנו מתנדבים בסלון מזל,
  • בחינת תחומי עניין: תיכנות, בישול טבעוני וטבעונאי, ומוסיקה, מבחינת עבודות:
  • כרגע, מורה פרטי אחד וכמה מלצרים
  • קווים מאפיינים של הקבוצה: אנחנו קבוצה חופשית יחסית, למרות מאפיינים אידיאולוגים משותפים, אנחנו לא כולנו פועלים כקבוצה אחת בהכרח לאותן מטרות, הרעיון העיקרי של הדירה הוא להוות דרך חיים אלטנרטיבית, מנוכרת פחות, וזולה יותר, במרחב העירוני התל אביבי.
  • שותפות כלכלית: אנחנו שותפים כלכלית ברמת תיקוני הדירה ו/או חפצים לדירה ו/או אוכל לכולם, לאנשים כן יש חשבון בנק אישי.
  • שאיפות לעתיד הקרוב: להתבסס בתור אופציית דיור אלטרנטיבית ואולי לעודד את המשך התופעה במקומות אחרים איש קשר: אורי – בכתובת tohava@gmail.com

קצת פרטים נוספים: בעיקרון אנחנו דירה טבעונית, לא נוקשה, כך שמדי פעם אנשים יכולים להכניס מוצרים מן החי, אבל בשר לא נכנס לכאן. הרבה אנשים מהדירה יודעים איך לקמבן אוכל בזול בכל מיני דרכים יצירתיות, ושכר הדירה הוא רק 550 שקלים.