תמוז היא קהילה קטנה, המונה 13 משפחות בגילאי 50-35

אנו מתגוררים בבית שמש, עובדים ולומדים במקצועות חופשיים שונים.

אנו מקיימים אורח חיים כלכלי-שוויוני המבוסס על שיתוף מלא.

חיינו מבוססים על מעורבות חברתית במעגלי ההשתייכות השונים שלנו, מהמשפחה ועד החברה הישראלית בכללותה.

אנו מקיימים חיי תרבות יהודית מתחדשת, השואבים מלוח השנה העברי ומסדר היום החברתי-פוליטי של החברה הישראלית.

מוזמנות לפנות משפחות, בני 35 ומעלה הרוצות לחיות בקיבוץ שיתופי-סוציאליסטי בעיר

לפרטים נוספים – רועי: 052-6224542

 דוא"ל: klita.tamuz@gmail.com