הקמה: 1982

מספר תושבים: 27 משפחות  (2008)

מספר ילדים 0-18: 22 (2008)

קיבוץ פלך נוסד על-ידי גרעין ’השומר הצעיר’ ב-1982. מאז עבר מספר גילגולים. בתחילת שנות התשעים פלך יושב על ידי יוצאי ברית המועצות, חלקם נמצאים שם עד היום. כיום מתגוררות בפלך מספר משפחות וכ-30 צעירים, בוגרי תנועת השומר הצעיר. בשנת 2001 הוגדר קיבוץ פלך על-ידי תנועת השומר הצעיר כיעד הגשמה לבוגריה. בשנים האחרונות עלו לקיבוץ עשרות בוגרי התנועה.

בקיבוץ פלך מספר ענפי עבודה, כגון רפת, לול ומטע קיווי אשר בהם עובדים חברי הקיבוץ וחברי קהילת הבוגרים.

 קהילת הבוגרים של השומר הצעיר בפלך מקיימת אורח חיים שיזורי המורכב ממספר קבוצות המקיימות חיי שיתוף בין חברי הקבוצות ובין הקבוצות עצמן.

מזכירות פלך, טלפון:     04-9986801