• מקום מגורים: הנשיא 40 בית שמש   
  • שנת הקמת הקבוצה: 1987
  • מספר חברי הקבוצה: בערך 30
  • תווך הגליים של חברי הקבוצה 28-48  
  • מספר הילדים אם יש: בערך 30
  • תחומי עיסוק פרנסה והתנדבות: עמותת "קהילה", יסו"ד, ועיתון חברה.    
  • האם שותפים כלכלית: כן, תוך אחריות מלאה של החבר.
  • שאיפות לעתיד: לצרף קבוצה נוספת לבית שמש.
  • איש קשר:: אבנר ישראלי  052-8616658 Avner@tamuz.org.il

תמוז קולטת משפחות בוגרות ותשמח להצטרפות קבוצה צעירה בבית שמש.

 אתר הקיבוץ  http://www.tamuz.org.il/

 טו בשבטיום העצמאותחנוכת הבתים החדשים