בוגרי הנוער העובד והלומד מקימים כיום קבוצות וקיבוצים חינוכיים ברחבי הארץ.  הקיבוצים החינוכיים החדשים הינם בעלי מאפיינים ייחודיים המשלבים פעילות בחברה הישראלית בעלת אופי התנדבותי עם אורח חיים שיתופי.

כיום חיים במקום 110 מחנכים בני 23-42, הרואים בחינוך שליחות ודרך חיים, הפועלים מתוך תפיסת עולם החותרת לשינוי המציאות, להשפעה על החברה ולחידוש מימדי הסולידאריות, ערכי הציונות, התנדבות, שוויון  ודמוקרטיה.

בנוסף לפעילות החינוכית, עוסקים החברים בבניית המקום בדגש על התאמתו לצרכי הפעילות החינוכית רחבת-ההיקף. ברביד הוקמו עד כה מרכז סמינרים, חדרי לינה, כיתות, ספריה, ארכיון ומבנים נוספים שתכליתם שירות הפעילות החינוכית המגוונת.

כיום צרים המבנים הקיימים מלהכיל את הפעילות החינוכית ואת החברים המבקשים להצטרף לעשייה זו.

בנוסף לכל זאת ברביד מטעים, לול, מפעל הבלוקים "בלוקל" ומפעל לאבני חיפוי "אבני רביד"

http://www.galil.gov.il/Galil/About/AboutItem.asp?td=42&vf=365&svf=376&vi=3175