קהילה המונה כ- 20 חברים, רובם מתגוררים בירושלים או בקרבתה.

הקהילה קיימת קרוב לשנה ונפגשת לערב קהילה אחת לשבועיים. מפגשי הקהילה מוקדשים ללימוד ושיחה משותפים. העשייה החינוכית המשותפת במרכז למידה בשכונת מוסררה מהווה נדבך מרכזי בקהילה כיום, ונוטלים בה חלק כל חברי הקהילה.