• מקום מגורים: באר שבע
  • שנת הקמת הקבוצה: 1993
  • מספר חברי הקבוצה: 150
  • טווח הגלאים של חברי הקבוצה: 20-90
  • מספר הילדים אם יש: ב"ה
  • תחומי עיסוק פרנסה והתנדבות: הוראה, שיעורים ועוד
  • קוים מאפיינים של הקבוצה: אברכים התורמים ושותפים בפעילות הקהילתית בבאר שבע
  • האם שותפים כלכלית: לא
  • שאיפות לעתיד הקרוב: (מעבר מקום, קליטת חדשים, שינוי משמעותי אחר): ביסוס הפרויקטים הרבים הפועלים בעיר בתחומי החינוך היהודי והרווחה, והרחבת הפעילות לטובת ורווחת תושבי באר שבע.
  • איש קשר: יהודה עם שלם 08-6100093, bmoriah2@012.net.il