מקום מגורים:  רמת השרון  

שנת הקמת הקבוצה:  תשס"ו 2006

מספר חברי הקבוצה: 14 משפחות

תווך הגליים של חברי הקבוצה   22-32 וילדיהם

מספר הילדים אם יש:    43

תחומי עיסוק פרנסה והתנדבות: מקצועות חופשיים, חינוך, תרבות,רווחה, בריאות

שאיפות לעתיד הקרוב: הרחבת הפרויקטים הקיימים והתחלת פרויקטים חדשים

איש קשר: טלפון . אפשר להתקשר ישר למשרדי הגרעין 03-5497238