מקום מגורים:  צפת

שנת הקמת הקבוצה:  התשמ"ח 1988

מספר חברי הקבוצה: 130 משפחות

טווח הגילאים של חברי הקבוצה : 0-80

מספר הילדים:    מעל 200

תחומי עיסוק פרנסה והתנדבות: באופן בולט חינוך, כל השאר אינדיוידואלי.

תחומי התנדבות: במרכז החסד לנזקקים, בבית החולים, במרכזי קליטה, בפעילות עם נוער בסיכון " פותחים עתיד"הסוכנות היהודית, בבתי הספר ומרכזי החינוך בעיר,בפרוייקט עצמאי- מרכז קידום למידה- למניעת נשירה ולקידום לימודי.

קוים מאפיינים של הקבוצה: שילוב בין פעילויות למען הזולת, רווחת תושבי קהילת צפת, תגבור מערכת החינוך בעיר עם חיזוק הזהות היהודית ושמירה על ערכי המסורת וציונות.

איש קשר: עמיחי דמארי – רכז הגרעין 052-6130608 04-6924646, ami1818@walla.com