• מקום מגורים של חברי הקבוצה: אזור המרכז.
  • שנת הקמת הקבוצה: 2007.
  • מספר חברי הקבוצה: 7 (+1)
  • מספר הילדים: 1 (בן חודשיים וחצי)
  • טווח גילאים: 27-32
  • תחומי עיסוק פרנסה והתנדבות: אנשי חינוך, כלכלה, סטודנטים, עובדי המגזר הציבורי ועוד.
  • קווים מאפיינים של הקבוצה: התכנסנו יחדיו מתוך התעניינות וכוונה לבדוק אפשרויות של קהילה אשר תהיה רלוונטית לחיינו כיום. במפגשים אנו עוסקים בלימוד משותף שמלא בהנאה עניין וסקרנות. כרגע אנחנו  לומדים בעיקר את עצמנו ורצוננו בקבוצה ולכן פותחים המעגל לשותפים נוספים שמבקשים להצטרף.
  • המקומות שמהם כל אחד מגיע הופכים לרוב את הדיון בנינו לניזון מהקשר חברתי ותפיסת מציאות ביקורתית ורחבה יותר. בשלב הבא אין כל ספק שקהילתיות זו שתיבנה תתממש גם בעשייה חברתית ופוליטית שהיום מתרחשת על ידי כל אחד באופן נפרד ועצמאי.  
  • האם שותפים כלכלית: כיום לא. מידת ואופן השיתוף היא נושא לדיון עתידי.
  • שאיפות לעתיד הקרוב: המשימה הגדולה שלפנינו היא להגדיל את הקבוצה הגרעינית ובמקביל, לגבש את האני מאמין האישי והקבוצתי שלנו. המפגשים האחרונים (וגם אלה שיבואו) עוסקים בהצגת המקום האישי של כל אחד מחברי הקבוצה כלפי הרעיון של הקהילה המשותפת, ניסיון החיים של כל אחד, ציפיותיו וחששותיו. כמו-כן, אנו שואפים לפתוח מפגשים קהילתיים של למידה ועשייה משותפת בנושאים הקרובים אלינו גם לציבור רחב יותר.

אנשי קשר:

עדי בן-דוד:     054-4595859 ,  adibd24@gmail.com 

           יאיר דרורי:    054-6700611, yaird@tamfish.com