בסוף שנת 2005 הוקם בעכו קיבוץ עירוני על ידי גרעינים מתנועת הנוער העובד והלומד. הקיבוץ הוא קיבוץ מחנכים וחבריו, בני הגרעינים: "קופיקו בקיבוץ", "דופה" ו"פרדס" (55 חברים וחברות ילידי 19821984) פעילים בקהילה בתחום החינוך בכל אזור הצפון.