ההיסטוריה של מגוון תחילתה בשנת 1987 בקבוצה של צעירים, רוב יוצאי קיבוצים, שהיו מעוניינים להיות מעורבים ומשפיעים בחברה הישראלית. לאחר מפגשים רעיוניים של הקבוצה, והתלבטויות לא מעטות, נולד הרעיון של "קיבוץ עירוני" שעיקרו קיום מסגרת קהילתית שיתופית בעיר. הרעיון של קיבוץ עירוני אינו חדש וקדמו לו מספר נסיונות, שחלקם ממשיכים עד היום. קיבוץ "ראשית" בירושלים הינו הקיבוץ העירוני הותיק ביותר מבין אלה הקיימים כיום. "ראשית" הוקם בסוף שנות ה70- בירושלים וממנו שאבו השראה שלושה קיבוצים עירוניים נוספים: "תמוז" בבית-שמש, "בית ישראל" בירושלים ו"מגוון" בשדרות. ההחלטה להגיע לשדרות לוותה בהתלבטויות שונות, אך הכריע הרצון לחיות במקום קטן יחסית, שבו ניתן להגיע להשפעה משמעותית. מפגש עם ההנהגה הצעירה שהתגבשה באותה עת בשדרות, הביא להכרעה. הזוג הראשון הגיע במרץ 1987 ואחריהם הגיעו 4 נוספים, סה"כ מנתה הקבוצה בתחילתה 6 אנשים. כיום במגוון כ- 50 נפש. ביולי 2000, לאחר תהליך בניה שנמשך מספר שנים, עברה הקבוצה לשכונה חדשה שבנתה ברחוב השקד בשדרות.