מה היא קבוצה שיתופית?

שאלה קשה.

אני אנסה לכתוב מספר נושאים אשר נראים לי הכרחיים לקבוצה שיתופית, אך יתכן ולא כל הקבוצות המופיעות באתר יענו על קריטריונים אלו.

 

מספר אנשים בוגרים אשר החליטו לנהל את חייהם מתוך מטרה משותפת.

חברי הקבוצה צריכים להיות יציבים לאורך זמן, ולכן קבוצות של שנת שרות אינן נכללות פה. הקבוצה פעילה ברמות שונות של החיים, פעילות ציבורית, ופעילות פנימית היוצרת את מרקם החיים הקבוצתי. כאשר חבר קבוצה בוחן את צעדיו הוא לוקח בחשבון את טובת הקבוצה בנוסף לטובתו שלו. הקבוצה יוצרת סביבה חברתית ורעיונית אלטרנטיבית ומציגה דרך חיים שונה מזו הנהוגה היום ברוב החברה הישראלית.

 

אני מנסה לחשוב מה ההבדל בין קהילה לבין קבוצה, ויש קהילות מאוד פעילות עם חיי חברה ותרבות יפים ביותר, ולעיתים גם עם עזרה הדדית. אך ההבדל העיקרי בין שני סוגי התארגנות אלו הוא השיתוף הכלכלי. בעוד קהילה נוצרת סביב מקום מגורים המכתיב לעיתים קרובות את סוג האוכלוסייה שיהיה שותף בה, בקבוצה יחיו אנשים בעלי יכולת כלכלית שונה שהשותפות הכלכלית אפשרה להם לחיות באותו אזור מגורים.

   

רבות מהקבוצות באתר הן בעצם קהילות, ואחרות הן קבוצות צעירות שיצטרכו לבחור את דרכן, כולי תקווה שעם הזמן נראה כי הקבוצות הצעירות מצליחות להגיע לרמות שיתוף גבוהות, ולא פחות חשוב גם לפעילות חברתית ציבורית רבה.